В една нова поредица бихме искали да ви разкажем за тези цветни квадратчета, които се прокрадват от време на време на разнообразни места в интернет. Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) са анализационна рамка разработена от ООН, която цели да дефинира проблемите и да категоризира решенията.

Целите са официално приети през 2015 г и за всяка насока има дефинирани параметри, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г. ООН е институция стремяща се към световен мир и равенство, но за жалост има прекалено малка изпълнителна сила. Те разчитат на кооперация между държави и организации, която е възможна единствено с ясно дефинирани, общо полезни цели.

Критиците на SDG твърдят, че 17 е прекалено дълъг списък за топ-приоритетни задачи, за да може да се вземат на сериозно. Валиден аргумент е това, че само с хубави думи и цветни картинки не се постига нищо. Грешката обаче е именно в смисъла на поставените цели – те са оценителна и анализационна рамка. Те обединяват и поощряват всеки човек, фирма, организация, държавна институция, които предприемат действия с цел подобряване на света чрез една или повече от целите.

Дали списъците са полезни или не, това е въпрос на лично убеждение (за мен те често превръщат мечти в планове, които стават реалност). Безспорно е обаче, че SDG стават все по-популярни и общоприети – а това може неминуемо ще произведе резултати от които отчаяно се нуждаем.

Recommended Posts