Всички сериозни проблеми са разрешени от амбициозни хора, получили качествено образование. Докато за много от нас 12 години училище са скучната норма, милиони хора нямат достъп до възможностите, които то предлага. Един начин това да се опише в цифри е, че всяка допълнителна година образование повишава доходността с между 5-10%.

Активисти като нобеловата лауреатка Малала са рядкост, но хората в нейната дискриминирана позиция, често нямат глас. Дете борещо се за образованието си е трогваща история, но хората отговорни за постигането на равенство в образованието са именно привилегированите оразовани възрастни.

Образованието не е само училище, то е и система за усвояване на нова информация, важна за световния прогрес. Може да се каже, че проблеми като глада, бедността или промените в климата разчитат на качественото образование, за да се постигне истинска трайна промяна.

Липсата на качествено образование е проблем и в България – много ученици не срещат подкрепа в обучителния процес или започват работа заради несигурност в семейния бюджет. Заедно в Час е българска организация занимаваща се със свързването на учители и ученици в неравностойно положение. Подкрепяйки тях и други подобни инициативи е инвестиция в потенциала на българските умове.

Recommended Posts