Цел 9 – Индустрия, Иновация, Инфраструктура (SDG9)

Трите И-та са три основни елемента подпомагащи развитието на икономиката – от което пък произлизат повишаването на стандарта на живот и работоспособност на младите. Тук става въпрос за концентрация на държавните и институционалните проекти към устойчивото бъдеще.

Индустрията вече среща трудностите на климатичните промени, а в някои сектори вече е започнала реформацията с цел постигане на екологично съобразен модел на работа. Един начин за постигане на бърз преход към зеленото бъдеще са технологичните иновации в сферата на blockchain и AI. Тези навлизащи технологии позволяват бързата оптимизация на производството и достъпа до услуги.

На по-базово ниво – развиващите се страни трябва да работят усилено в създаването на пътна, хидро и електрическа инфраструктура. Тези инвестиции ще позволят скалирането на икономиката в най-бедните страни, което ще ги направи по-малко зависими от природните им ресурси (което е неустойчив модел на развитие).

Цел 8 – Заетост и Икономически растеж (SDG8)

Тази цел съчетава в себе си стремежа за създаване на работни места за млади хора и просперитета на икономиката (който със себе си носи по-добър стандарт за живот).

Идеята е да се развиват сектори, които са с благоприятни условия за работа на младите – те от своя страна да задвижат силата на иновациите. Всяка здравословна икономика изисква високи нива на заетост, както и лесна интеграция на групата „нито учещи, нито работещи”.

Важен аспект на тази цел е ерадикирането на принудителния труд, който носи редица опасности със себе си. Експлоатацията на деца и трафикът на хора (който често се случва под предтекст за работна възможност) са сериозни проблеми в развиващите се страни. Единствения начин те да бъдат разрешени до 2025, както ООН предвижда, е да се предлагат легитимни и устойчиви работни места, осигуряващи добър стандарт на живот на домакинството.

Ефективен начин за подхождане към този проблем са използване на технологичните иновации като платформи за работа и следването на обучения обогатяващи уменията на младите. Както много други цели от списъка, и тази е пряко обвързана с другите – качествено образование, край на бедността и равенството между половете са само най-пряко зависимите.

Цел 7 – Чиста и Достъпна Енергия (SDG7)

Електричеството е навсякъде около нас, то осигурява светлината, храната, топлината и интернетът ни. Зад него обаче стоят сложни системи използващи изкопаеми горива, за да можем ние да имаме надеждна енергия.

Преминаването на възобновяема енергия е наложително до 2050 година за да имаме шанс да смекчим последствията от глобалното затопляне. Основните предизвикателства са увеличаването на капацитета на соларните панели, измислянето на устойчива батерия и оптимизирането на цената, за да може решението да е икономически приложимо.

Много хора, включително и в България все още разчитат на горива и осветление, които не са екологично съобразни, с ниска енергийна ефективност. Това до голяма степен зависи от държавните политики и инвестиции, но и вие можете да смените крушките си и уредите си с такива, които пестят енергия.