Цел 12 – Отговорно Консуматорство и Производство (SDG12)

Тази и следващите няколко цели са нашият основен фокус – нашата работа цели да представи възможности и решения, които да помогнат за справянето с тези проблеми.

Тази цел е насочена към промяната на отношението, което имаме към всичко, което си купуваме. Това отношение малко или много е продиктувано/стимулирано от компаниите, които ни рекламират и предоставят самите продукти. Тъй като мотивацията на компаниите често е да продадат възможно най-много бройки, те използват различни маркетингови тактики за предлагане, които дават резултати. Един притеснителен ефект от това е прекалената консумация – известен пример е бързата мода, която стимулира купуването на около 30 артикула на година (в пъти повече от преди 20 години).

Именно за това е важно, всеки от нас, като консуматор, да е информиран за изборите, които прави. Увеличаването на инфраструктурата и навиците свързани с рециклиране са една позитивна посока за развитие, но съвсем не е достатъчно. Нужно е действията ни да пасват с реалността – а тя е че ако продължаваме сегашния тренд, до 2050 година ще са ни нужни 3 планети за да поддържаме начина си на живот. Този показател се следи от World Overshoot Day, за който сме говорили в предишни видеа.

Ние се стараем да предлагаме продукти, които са алтернатива на тези, които причиняват замърсяване. Също така избираме материали като стомана, бамбук и памук, защото те са изцяло възобновяеми (за разлика от пластмасата например). В крайна сметка капитализмът повелява изборът да е в ръцете на купувача – като такива, всички ние гласуваме за това кой бизнес да е оцелее и кой не. Нашият съвет е да цените и да се отнасяте отговорно с тази сила.

Цел 11 – Устойчиви Градове и Общности (SDG11)

Устойчивите градове са тези пригодени за пешеходци, вместо за коли. Те са с достъпни наеми, подобрена санитация и достатъчно зелени площи. Гетата са първото предизвикателство, което със сигурност не се разрешава с разруха и релокация. Градовете увеличават броя на жителите си, често без да се взимат мерки за последствията. Това включва подобряване на мрежата от градски транспорт, осигуряване на паркове, учебни заведения и оптимизиране на общите пространства за хора с увреждания.

Купищата аспекти, които влизат в правилното градско планиране имат една основна цел – намаляването на замърсяването (шумовото и на въздуха). Тази цел изисква разделянето на себедостатъчни квартали, в които жителите имат достъп до всичко нужно на малко разстояние. Така се намалява транспорта с кола, който е една от сериозните пречки за постигането на тази цел.

Разбира се всички устойчиви промени трябва да не са в разрез с културното наследство на града/общността – важно е опазването на идентичността, за да може да се поддържа мирното съжителство на общността.

Цел 10 – Намаляване на неравенството (SDG10)

Неравенството е симптом на недемократични принципи и корупция. Въпрос на лично мнение е до каква степен икономиката трябва да набляга на ефективност или на равенство. Ако вземем пример от скандинавските страни, водещи в почти всички важни показатели – осигуряването на шансове за развитие на хора в неравностойно положение се оказва печеливша стратегия. От другата страна на тази монета е въпросът с мотивацията и ефективността на гражданите, но пак отбелязваме, че кое надделява е въпрос на лични убеждения.

Неравенството между страните е друг, по-сложен въпрос. Както споменахме в първата цел, има множество социо-културно-исторически фактори за неравенството. То е проблем, който върви ръка за ръка с бедността. За да можем въобще да го концептуализираме трябва да си дадем сметка, че ние сме сравнително привилегировани, че живеем на прага на ЕС – институция поставяща демократичните ценности на първо място.

Начинът за разрешаване на неравенството е съвместно желание и усилие – запазване на ценния човешки ресурс и оползотворяването му в благородна посока. Основна мерна единица за тази цел е повишаване на дохода на най-бедните 40% от световното население, които към този момент разполагат с по-малко от 25% от световните доходи.