blog picture

Климатичните промени вече засилват ефекта на бедствията в някои региони – по дълги суши, по силни урагани… Крайно време е да се установят безопасни условия за хората, които емигрират заради подобни феномени.

Канадския дизайнер и архитект Абеер Сейкали предлага изобретение, което поставя удобство на хората в риск на преден план. Сгъваемата тента е изтъкана по специален дизайн, който и позволява да събира дъждовна вода. Също така, палатката складира и използва слънчева енергия, за да може да предостави електричество в екстремните условия на пустиня.

Weaving a Home е идея, която ни показва нуждата от действия сега, за да се минимизират утрешните проблеми. Такива дизайни са важни, но не трябва да забравяме, че все още имаме шанс да намалим емисиите си и следователно нуждата от подобни мерки.

Recommended Posts