Skip to content

BGZeroWaste

За Бизнеси

Единият от начините, по който се опитваме да постигнем трайна зелена промяна е работата ни с бизнеси и организации. Независимо дали сте стартъп, бизнес или неправителствена организация ние сме тук, за да ви напътстваме. Заедно можем да създадем иновативни решения, да стимулираме положителна промяна и да изградим по-устойчиво бъдеще. Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да подкрепим вашите усилия в сферата на устойчивостта.

Устойчиво Консултиране

за намаляване на въздействието и налагане на устойчиви практики

Идеята

Ние специализираме в подкрепата на организации да възприемат устойчиви практики и да оперират за екологично и социално отговорно бъдеще. Ние предоставяме персонализирани решения, които водят до положителна промяна и дават осезаеми резултати. С нашите напътствия можете да разгърнете пълния потенциал на устойчивостта и да създадете трайно въздействие върху вашата организация и света.

Процесът

  • Оценка: Извършваме цялостна оценка на текущите ви практики, като идентифицираме областите за подобрение и възможностите за интегриране на устойчиви практики.
  • Разработване на стратегия: Заедно разработваме индивидуална стратегия за устойчивост, която съответства на ценностите, целите и най-добрите практики на вашата организация.
  • Изпълнение: Напътстваме ви в процеса на изпълнение, като ви помагаме да изпълнявате ефективно и ефикасно инициативите си за устойчивост.
  • Измерване и отчитане: Съдействаме за измерване на въздействието на вашите усилия за устойчивост и осигуряваме подкрепа за прозрачно отчитане пред заинтересованите страни.

Стъпки към промяна

Оценка

Оценка на настоящите практики

Стратегия

Разработване на персонализирани стратегии за устойчивост

Изпълнение

Изпълнение на устойчиви инициативи и практики

Измерване

Измерване на въздействието и отчитане на напредъка

graybackthreemon

Нашите Предложения

Партньорство

За малки и големи
бизнеси и организации

 

Съвместно консултиране по въпросите на устойчивото развитие за големи корпорации, насърчаване на трансформационна промяна и внедряване на устойчиви практики в цялата организация.

Стартъп

За малки и стартиращи
бизнеси и организации

 

Консултации за устойчивост за стартиращи предприятия, които им помагат да интегрират устойчивото развитие от ранните етапи, което позволява дългосрочен успех и устойчивост.

Събитие

За фестивали, програми и корпоративни инициативи

 

Помощ за устойчиво управление на събития, като се гарантира, че събитията оказват положително въздействие върху околната среда и ангажират участниците в инициативи за устойчивост.

Запиши се за нашия бюлетин!

Получете полезна информация за нулев отпадък и научете първи за нашите инициативи!

Последвай ни в