Цел 12 – Отговорно Консуматорство и Производство (SDG12)

Тази и следващите няколко цели са нашият основен фокус – нашата работа цели да представи възможности и решения, които да помогнат за справянето с тези проблеми.

Тази цел е насочена към промяната на отношението, което имаме към всичко, което си купуваме. Това отношение малко или много е продиктувано/стимулирано от компаниите, които ни рекламират и предоставят самите продукти. Тъй като мотивацията на компаниите често е да продадат възможно най-много бройки, те използват различни маркетингови тактики за предлагане, които дават резултати. Един притеснителен ефект от това е прекалената консумация – известен пример е бързата мода, която стимулира купуването на около 30 артикула на година (в пъти повече от преди 20 години).

Именно за това е важно, всеки от нас, като консуматор, да е информиран за изборите, които прави. Увеличаването на инфраструктурата и навиците свързани с рециклиране са една позитивна посока за развитие, но съвсем не е достатъчно. Нужно е действията ни да пасват с реалността – а тя е че ако продължаваме сегашния тренд, до 2050 година ще са ни нужни 3 планети за да поддържаме начина си на живот. Този показател се следи от World Overshoot Day, за който сме говорили в предишни видеа.

Ние се стараем да предлагаме продукти, които са алтернатива на тези, които причиняват замърсяване. Също така избираме материали като стомана, бамбук и памук, защото те са изцяло възобновяеми (за разлика от пластмасата например). В крайна сметка капитализмът повелява изборът да е в ръцете на купувача – като такива, всички ние гласуваме за това кой бизнес да е оцелее и кой не. Нашият съвет е да цените и да се отнасяте отговорно с тази сила.

Цел 11 – Устойчиви Градове и Общности (SDG11)

Устойчивите градове са тези пригодени за пешеходци, вместо за коли. Те са с достъпни наеми, подобрена санитация и достатъчно зелени площи. Гетата са първото предизвикателство, което със сигурност не се разрешава с разруха и релокация. Градовете увеличават броя на жителите си, често без да се взимат мерки за последствията. Това включва подобряване на мрежата от градски транспорт, осигуряване на паркове, учебни заведения и оптимизиране на общите пространства за хора с увреждания.

Купищата аспекти, които влизат в правилното градско планиране имат една основна цел – намаляването на замърсяването (шумовото и на въздуха). Тази цел изисква разделянето на себедостатъчни квартали, в които жителите имат достъп до всичко нужно на малко разстояние. Така се намалява транспорта с кола, който е една от сериозните пречки за постигането на тази цел.

Разбира се всички устойчиви промени трябва да не са в разрез с културното наследство на града/общността – важно е опазването на идентичността, за да може да се поддържа мирното съжителство на общността.

Цел 10 – Намаляване на неравенството (SDG10)

Неравенството е симптом на недемократични принципи и корупция. Въпрос на лично мнение е до каква степен икономиката трябва да набляга на ефективност или на равенство. Ако вземем пример от скандинавските страни, водещи в почти всички важни показатели – осигуряването на шансове за развитие на хора в неравностойно положение се оказва печеливша стратегия. От другата страна на тази монета е въпросът с мотивацията и ефективността на гражданите, но пак отбелязваме, че кое надделява е въпрос на лични убеждения.

Неравенството между страните е друг, по-сложен въпрос. Както споменахме в първата цел, има множество социо-културно-исторически фактори за неравенството. То е проблем, който върви ръка за ръка с бедността. За да можем въобще да го концептуализираме трябва да си дадем сметка, че ние сме сравнително привилегировани, че живеем на прага на ЕС – институция поставяща демократичните ценности на първо място.

Начинът за разрешаване на неравенството е съвместно желание и усилие – запазване на ценния човешки ресурс и оползотворяването му в благородна посока. Основна мерна единица за тази цел е повишаване на дохода на най-бедните 40% от световното население, които към този момент разполагат с по-малко от 25% от световните доходи.

Цел 9 – Индустрия, Иновация, Инфраструктура (SDG9)

Трите И-та са три основни елемента подпомагащи развитието на икономиката – от което пък произлизат повишаването на стандарта на живот и работоспособност на младите. Тук става въпрос за концентрация на държавните и институционалните проекти към устойчивото бъдеще.

Индустрията вече среща трудностите на климатичните промени, а в някои сектори вече е започнала реформацията с цел постигане на екологично съобразен модел на работа. Един начин за постигане на бърз преход към зеленото бъдеще са технологичните иновации в сферата на blockchain и AI. Тези навлизащи технологии позволяват бързата оптимизация на производството и достъпа до услуги.

На по-базово ниво – развиващите се страни трябва да работят усилено в създаването на пътна, хидро и електрическа инфраструктура. Тези инвестиции ще позволят скалирането на икономиката в най-бедните страни, което ще ги направи по-малко зависими от природните им ресурси (което е неустойчив модел на развитие).

Цел 8 – Заетост и Икономически растеж (SDG8)

Тази цел съчетава в себе си стремежа за създаване на работни места за млади хора и просперитета на икономиката (който със себе си носи по-добър стандарт за живот).

Идеята е да се развиват сектори, които са с благоприятни условия за работа на младите – те от своя страна да задвижат силата на иновациите. Всяка здравословна икономика изисква високи нива на заетост, както и лесна интеграция на групата „нито учещи, нито работещи”.

Важен аспект на тази цел е ерадикирането на принудителния труд, който носи редица опасности със себе си. Експлоатацията на деца и трафикът на хора (който често се случва под предтекст за работна възможност) са сериозни проблеми в развиващите се страни. Единствения начин те да бъдат разрешени до 2025, както ООН предвижда, е да се предлагат легитимни и устойчиви работни места, осигуряващи добър стандарт на живот на домакинството.

Ефективен начин за подхождане към този проблем са използване на технологичните иновации като платформи за работа и следването на обучения обогатяващи уменията на младите. Както много други цели от списъка, и тази е пряко обвързана с другите – качествено образование, край на бедността и равенството между половете са само най-пряко зависимите.

Цел 7 – Чиста и Достъпна Енергия (SDG7)

Електричеството е навсякъде около нас, то осигурява светлината, храната, топлината и интернетът ни. Зад него обаче стоят сложни системи използващи изкопаеми горива, за да можем ние да имаме надеждна енергия.

Преминаването на възобновяема енергия е наложително до 2050 година за да имаме шанс да смекчим последствията от глобалното затопляне. Основните предизвикателства са увеличаването на капацитета на соларните панели, измислянето на устойчива батерия и оптимизирането на цената, за да може решението да е икономически приложимо.

Много хора, включително и в България все още разчитат на горива и осветление, които не са екологично съобразни, с ниска енергийна ефективност. Това до голяма степен зависи от държавните политики и инвестиции, но и вие можете да смените крушките си и уредите си с такива, които пестят енергия.

Цел 6 – Чиста вода и хигиена (SDG6)

Тази цел се отнася към достъпа до санитарни условия, както и до опазването на съществуващите източници на питейна вода.

Бедността и глада са пряко обвързани с липсата на свежа вода за пиене и често едни и същи организации работят върху подобряването на тези проблеми едновременно. Около 40% от световното население живее в регион с недостатъчно вода. Начините за увеличаване на достъпа до питейна вода са много и много различни. Иновационни технологии проучват по-умни методи за създаване на кладенци и резервоари, други се опитват да намалят цената на преработка на солена вода към питейна. Друг интересен вариант са специални филтриращи тоалетни, които превръщат биологичните отпадъци в чиста вода (звучи странно но е истинско възможно решение).

Друг аспект на тази цел е опазването на съществуващите източници на вода – подпочвени води, езера, реки, и т.н. На много места тези важни водни басейни са застрашени от промишлена дейност и изхвърляне токсични отпадъци.

Това което всеки от нас може да направи е да не хаби водата в къщи. За много от нас това е удобство, което разхищаваме. Това значи по-малко вани, по-бързи душове и по-малко киснене на чинии. И спирайте водата докато си търкате зъбите! 🙂

Цел 5 – Равенство между половете (SDG5)

Дискриминацията под всякаква форма води до загуба на потенциал и трайни ефекти върху менталното здраве на потърпевшите. Заради непропорционално голямата роля на жените в грижата на децата, те често са дискриминирани на работното място. Изборът дали да създаде семейство е личен и трябва да не бъде наказван (нито от обществото нито от работодателя).

Насилието над жени е сериозен проблем в България, който рядко бива адресиран. Това което всеки може да направи против всеки вид дискриминация е да не остава безразличен. Стоящите отстрани са хората, често определящи съдбата на жертвата.

Тази цел е трудна за категоризиране и разрешаване, именно защото е внедрена в общественото мислене. Фондация „Асоциация Анимус“ предлага помощ на деца и жени пострадали от насилие – начинът за разрешаването на проблема е споделяне и съвместна работа.

Цел 4 – Качествено Образование (SDG4)

Всички сериозни проблеми са разрешени от амбициозни хора, получили качествено образование. Докато за много от нас 12 години училище са скучната норма, милиони хора нямат достъп до възможностите, които то предлага. Един начин това да се опише в цифри е, че всяка допълнителна година образование повишава доходността с между 5-10%.

Активисти като нобеловата лауреатка Малала са рядкост, но хората в нейната дискриминирана позиция, често нямат глас. Дете борещо се за образованието си е трогваща история, но хората отговорни за постигането на равенство в образованието са именно привилегированите оразовани възрастни.

Образованието не е само училище, то е и система за усвояване на нова информация, важна за световния прогрес. Може да се каже, че проблеми като глада, бедността или промените в климата разчитат на качественото образование, за да се постигне истинска трайна промяна.

Липсата на качествено образование е проблем и в България – много ученици не срещат подкрепа в обучителния процес или започват работа заради несигурност в семейния бюджет. Заедно в Час е българска организация занимаваща се със свързването на учители и ученици в неравностойно положение. Подкрепяйки тях и други подобни инициативи е инвестиция в потенциала на българските умове.

Цел 3 – Добро Здраве (SDG3)

Тази цел комбинира няколко важни проблема свързани с човешкото здраве. От една страна тя е насочена към намаляването на смъртността на майките при раждане и на деца до 5 години – сериозни предизвикателства в недоразвитите райони. Тези фактори, освен лично съкрушаващи са и източникът на близо експоненциалното увеличение на популацията в бедните региони – то от своя страна задълбочава проблемите с бедността и глада.

Друга актуална насока е справянето с болести и епидемии като ХИВ, малария и COVID-19. Това е битка, която много хуманитарни организации водят от десетилетия. Вирусите са пряко обвързани с промяната в климата и стават все повече и все по-трудни за неутрализиране. Хигиената играе основна роля в това предизвикателство, тоест достапът до чиста вода и медикаменти е от първа важност.

COVID ни показа колко неподготвени са много от развитите страни да посрещнат подобна заплаха. Спазването на социална дистанция и носенето на маска са минимумът, който всеки от нас може да направи за справянето с настоящата криза.

Световната Здравна Организация (WHO) и фондации като Bill & Melinda Gates Foundation са на фронтовите линии с нови и стари заплахи за здравето.