Skip to content

грижим се за

данните ви

Политика за Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на Нулев Отпадък ЕООД

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.

Настоящата политика за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин.

1.Кои сме ние?

Когато казваме „ние“ или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид следното търговско дружество:

„Нулев Отпадък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Юрий Венелин 16, ЕИК: 205652706, като Администратор на лични данни.

Настоящият списък може да бъде допълван с нови юридически лица, които ще станат част от нашата група в бъдеще.

2. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?

Информация, която споделяте с нас, като Вашите имена, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес, банкова сметка или данни от карта за разплащане (само за валидиране на плащането), както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;

 

Информация за продуктите или услугите, които Ви предоставяме (включително какво сме Ви предоставили, къде и кога, каква сума сте заплатили за тях, начин, по който използвате нашите продукти и/или услуги и т.н.);

 

Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите услуги (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), информация събирана с „бисквитки“ и подобни технологии (повече информация може да видите в нашата политика за бисквитки), както и по какъв начин използвате нашите услуги. Например, опитваме се да определим кой/кое от нашите уебсайтове или приложения използвате, кога и по какъв начин;

 

Ваши контакти и подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така, че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме; както и

 

Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови проучвания, финансови институции, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна.

 

3. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте. Основания за обработка.

 

В качеството си на Администратор на лични данни, както и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на данните, ние можем да използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:

 

За да Ви предоставим нашите продукти или услуги;

 

За да обработим поръчката Ви;

 

За да приемем плащане от Вас или за да Ви го възстановим, в случай че това се наложи;

 

За да Ви осигурим персонализирано преживяване по време на Вашето пазаруване или по време на общуването Ви с нас, както и когато участвате в наши промоционални кампании (вкл. публикуване на печеливши в нашия сайт);

 

За да сме сигурни, че сте реален човек, както и да предотвратим евентуални измами или злоупотреби;

 

За статистически нужди и анализи;

 

За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите и/или услугите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;

 

За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайт(ове);

 

За да се свързваме с Вас във връзка с продукти или услуги, предоставяни от нас;

 

За да Ви изпращаме рекламни послания онлайн, по телефона или чрез печатни материали;

 

За да можем да отговорим по възможно най-добрия начин на Вашите въпроси и/или да разрешим всеки проблем, който бихте могли да имате във връзка с използването на нашите продукти и/или услуги.

 

Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:

 

Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;

 

обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас;

 

обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 

обработването е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;

 

обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни;

 

обработването е необходимо за целите на наш легитимен/ законен интерес или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват специална защита на личните Ви данни.

 

4. С кого можем да споделяме Вашите данни?

 

4.1 С наши партньори и/или доставчици

 

Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Такива партньори са:

 

Куриерски компании, през които изпращаме вашите поръчки;

 

Печатници, които могат да подготвят персонализирани материали за Вас;

 

Компании доставчици за разплащания – когато ни предоставяте данни за разплащателна карта на Ваше име, ние можем да обменяме тази информация с наши доставчици за разплащания (напр. ePay, Борика, Paysera, Visa и/или MasterCard, банка).

 

Компании разработчици на наши промоционални страници или онлайн магазини;

 

Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга от нас, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес. Например, в случай че сте посочили, че се интересувате от маркетингова информация от нас и/или от наши партньори, е възможно да виждате рекламни съобщения за нашите продукти и/или услуги в уебсайтове и социални платформи, които посещавате.

 

4.2 Други организации или личности:

 

Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи. Например:

 

Ако обсъждаме продажба на целия или част от нашия бизнес, можем да споделим данни за Вас на потенциални купувачи – но само в обобщен вид, за да могат те да оценят потенциала на бизнеса;

 

Ако претърпяваме реорганизация или компанията ни е продадена на друга организация, можем да прехвърлим личните Ви данни към въпросната компания, за да продължим да Ви осигуряваме съответните продукти и/или услуги;

 

Ако това се изисква по закон, от държавна или частна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);

 

Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти и/или услуги, системи и сървъри; или

 

В отговор на изискване от страна на други физически лица (или техни представители), които се опитват да защитят законово регламентираните си права или правата на други физически лица или организации, но само когато сме задължени от закона за това.

 

При всеки случай ще Ви информираме, преди да предоставим тези данни на трети лица. В случай че това е практически невъзможно, ще Ви информираме в най-кратък срок след като сме им предоставили данните Ви.

 

5. Международен трансфер на Вашите лични данни

 

Ако за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, се налага да извършим трансфер на Вашите лични данни към трета страна (друга от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън рамките на ЕС, страна с адекватно ниво на защита или по силата на външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган (напр. ‘Privacy Shield’ или др.), Вие ще бъдете уведомени за това, както и за мерките, с които ще бъдат защитени Вашите лични данни. Прехвърлянето на данните Ви може да се осъществи въз основа на договор между нас и третата страна, по начин, одобрен от съответния регулаторен орган.

 

6. Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?

 

Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас информация по имейл и/или телефон за нашите специални предложения, идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас.

 

В случай че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли от нас, може да го направите по един от следните начини:

 

чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;

 

като ни изпратите имейл за отказ на bgzerowaste@gmail.com.

 

7. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

 

7.1 Достъп до и корекция на Вашите лични данни

 

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите, посочени по-горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

 

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността Ви, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

 

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме,включително чрез добавяне на декларация.

 

7.2 Право да изтрием личните Ви данни

 

Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:

 

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 

когато сте оттеглили своето съгласие;

 

когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;

 

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 

когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

 

7.3 Право на преносимост на данните и право на жалба

 

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.

 

Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

 

7.4 Право на оттегляне на съгласието

 

Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас

 

като ни изпратите имейл на bgzerowaste@gmail.com;

 

като се свържете с нас по телефона на 0895905650;

 

7.5 Право на възражение

 

Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените в т. 7.4. данни за контакт с нас.

 

7.6 Ограничаване обработването на лични данни

 

Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им. В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

 

7.7 Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

 

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен.

 

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените в т. 7.4 контакти.

 

8. За колко време съхраняваме Вашите данни?

 

Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни в рамките на групата. Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 години от датата на последното им обновяване.

 

9. Защита на данните

 

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително:

 

Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове и карти за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);

 

Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;

 

Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;

 

Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;

 

Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл.

 

10. Контакт с нас

 

Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас:

 

като ни изпратите имейл на bgzerowaste@gmail.com;

 

като се свържете с нас по телефона на 0895905650;

 

11. Промяна в политиката

 

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена на 01.02.2021 г.

Запиши се за нашия бюлетин!

Ежемесечна полезна информация за нулев отпадък и специални оферти в пощенската ти кутия!

Последвай ни в

Copyright © Zero Waste
Designed by Amanaria