Цел 5 – Равенство между половете (SDG5)

Дискриминацията под всякаква форма води до загуба на потенциал и трайни ефекти върху менталното здраве на потърпевшите. Заради непропорционално голямата роля на жените в грижата на децата, те често са дискриминирани на работното място. Изборът дали да създаде семейство е личен и трябва да не бъде наказван (нито от обществото нито от работодателя).

Насилието над жени е сериозен проблем в България, който рядко бива адресиран. Това което всеки може да направи против всеки вид дискриминация е да не остава безразличен. Стоящите отстрани са хората, често определящи съдбата на жертвата.

Тази цел е трудна за категоризиране и разрешаване, именно защото е внедрена в общественото мислене. Фондация „Асоциация Анимус“ предлага помощ на деца и жени пострадали от насилие – начинът за разрешаването на проблема е споделяне и съвместна работа.