Цел 6 – Чиста вода и хигиена (SDG6)

Тази цел се отнася към достъпа до санитарни условия, както и до опазването на съществуващите източници на питейна вода.

Бедността и глада са пряко обвързани с липсата на свежа вода за пиене и често едни и същи организации работят върху подобряването на тези проблеми едновременно. Около 40% от световното население живее в регион с недостатъчно вода. Начините за увеличаване на достъпа до питейна вода са много и много различни. Иновационни технологии проучват по-умни методи за създаване на кладенци и резервоари, други се опитват да намалят цената на преработка на солена вода към питейна. Друг интересен вариант са специални филтриращи тоалетни, които превръщат биологичните отпадъци в чиста вода (звучи странно но е истинско възможно решение).

Друг аспект на тази цел е опазването на съществуващите източници на вода – подпочвени води, езера, реки, и т.н. На много места тези важни водни басейни са застрашени от промишлена дейност и изхвърляне токсични отпадъци.

Това което всеки от нас може да направи е да не хаби водата в къщи. За много от нас това е удобство, което разхищаваме. Това значи по-малко вани, по-бързи душове и по-малко киснене на чинии. И спирайте водата докато си търкате зъбите! 🙂