Цел 11 – Устойчиви Градове и Общности (SDG11)

Устойчивите градове са тези пригодени за пешеходци, вместо за коли. Те са с достъпни наеми, подобрена санитация и достатъчно зелени площи. Гетата са първото предизвикателство, което със сигурност не се разрешава с разруха и релокация. Градовете увеличават броя на жителите си, често без да се взимат мерки за последствията. Това включва подобряване на мрежата от градски транспорт, осигуряване на паркове, учебни заведения и оптимизиране на общите пространства за хора с увреждания.

Купищата аспекти, които влизат в правилното градско планиране имат една основна цел – намаляването на замърсяването (шумовото и на въздуха). Тази цел изисква разделянето на себедостатъчни квартали, в които жителите имат достъп до всичко нужно на малко разстояние. Така се намалява транспорта с кола, който е една от сериозните пречки за постигането на тази цел.

Разбира се всички устойчиви промени трябва да не са в разрез с културното наследство на града/общността – важно е опазването на идентичността, за да може да се поддържа мирното съжителство на общността.