Цел 11 – Устойчиви Градове и Общности (SDG11)

Устойчивите градове са тези пригодени за пешеходци, вместо за коли. Те са с достъпни наеми, подобрена санитация и достатъчно зелени площи. Гетата са първото предизвикателство, което със сигурност не се разрешава с разруха и релокация. Градовете увеличават броя на жителите си, често без да се взимат мерки за последствията. Това включва подобряване на мрежата от градски транспорт, осигуряване на паркове, учебни заведения и оптимизиране на общите пространства за хора с увреждания.

Купищата аспекти, които влизат в правилното градско планиране имат една основна цел – намаляването на замърсяването (шумовото и на въздуха). Тази цел изисква разделянето на себедостатъчни квартали, в които жителите имат достъп до всичко нужно на малко разстояние. Така се намалява транспорта с кола, който е една от сериозните пречки за постигането на тази цел.

Разбира се всички устойчиви промени трябва да не са в разрез с културното наследство на града/общността – важно е опазването на идентичността, за да може да се поддържа мирното съжителство на общността.

Цели за устойчиво развитие SDGs

В една нова поредица бихме искали да ви разкажем за тези цветни квадратчета, които се прокрадват от време на време на разнообразни места в интернет. Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) са анализационна рамка разработена от ООН, която цели да дефинира проблемите и да категоризира решенията.

Целите са официално приети през 2015 г и за всяка насока има дефинирани параметри, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г. ООН е институция стремяща се към световен мир и равенство, но за жалост има прекалено малка изпълнителна сила. Те разчитат на кооперация между държави и организации, която е възможна единствено с ясно дефинирани, общо полезни цели.

Критиците на SDG твърдят, че 17 е прекалено дълъг списък за топ-приоритетни задачи, за да може да се вземат на сериозно. Валиден аргумент е това, че само с хубави думи и цветни картинки не се постига нищо. Грешката обаче е именно в смисъла на поставените цели – те са оценителна и анализационна рамка. Те обединяват и поощряват всеки човек, фирма, организация, държавна институция, които предприемат действия с цел подобряване на света чрез една или повече от целите.

Дали списъците са полезни или не, това е въпрос на лично убеждение (за мен те често превръщат мечти в планове, които стават реалност). Безспорно е обаче, че SDG стават все по-популярни и общоприети – а това може неминуемо ще произведе резултати от които отчаяно се нуждаем.