Цел 6 – Чиста вода и хигиена (SDG6)

Тази цел се отнася към достъпа до санитарни условия, както и до опазването на съществуващите източници на питейна вода.

Бедността и глада са пряко обвързани с липсата на свежа вода за пиене и често едни и същи организации работят върху подобряването на тези проблеми едновременно. Около 40% от световното население живее в регион с недостатъчно вода. Начините за увеличаване на достъпа до питейна вода са много и много различни. Иновационни технологии проучват по-умни методи за създаване на кладенци и резервоари, други се опитват да намалят цената на преработка на солена вода към питейна. Друг интересен вариант са специални филтриращи тоалетни, които превръщат биологичните отпадъци в чиста вода (звучи странно но е истинско възможно решение).

Друг аспект на тази цел е опазването на съществуващите източници на вода – подпочвени води, езера, реки, и т.н. На много места тези важни водни басейни са застрашени от промишлена дейност и изхвърляне токсични отпадъци.

Това което всеки от нас може да направи е да не хаби водата в къщи. За много от нас това е удобство, което разхищаваме. Това значи по-малко вани, по-бързи душове и по-малко киснене на чинии. И спирайте водата докато си търкате зъбите! 🙂

Бутилираната вода – ежедневен лукс

Пластмасовите бутилки за вода са най-често срещания замърсител. Бутилираната вода заблуждава с „удобството си“ и потребителя не обръща внимание на истинската и цена.

Всяка минута, в света се купуват 1 милион пластмасови бутилки. В последствие това се равнява на 22 милиарда изхвърлени на година. Заедно с другите продукти за еднократна употреба те преставляват около 60% от пластмасовия отпадък.

Бутилките стават популярни заради забързаното ежедневие в градска среда, като предлагат на консуматора лесен и достъпен вариант за вода. Това, което се поставя на заден план е фактът, че бутилираната вода е до 2000 пъти по-скъпа от чешмяната.

Тази надценка е основно заради опаковката. Като се замислим излиза, че компаниите за бутилирана вода произвеждат само бутилката и етикета. В повечето развити страни самият ресурс е достъпен и евтин.

Сигурно се питате какво е решението? В този случай единствената промяна, която има смисъл и въздействие е преминаването на бутилка за многократна употреба. За това и бутилката е неотменна част от принадлежностите на всеки мислещ за природата човек.

В Персонален Комплект Zero Waste нашата бутилка е предвидена да издържи практически вечно. Тя е термосна, от неръждаема стомана, а също така е лека и лесна за поддръжка.